Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

 

Nákup ze dvou eshopů

   za jedno poštovné

 

DOZVĚDĚT SE VÍCE 

 

 

KONTAKT

Zdravotnické potřeby
tel: 734 728 114
info(a)jekshop.cz

ZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ


INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY » Jak reklamovat

Postup při uplatnění reklamace – stručný návod

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a svá práva z vadného plnění je nutno uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistíte, že na zboží je vada.

 • Práva z vadného plnění můžete uplatnit na naší korespondenční adrese, nebo přímo v autorizovaném servisu.

 • Za situace, kdy je potřeba zboží na naši adresu nebo servisnímu středisku zaslat, dbejte na to, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označte zásilku příslušnými symboly.

 • Zásilka dále musí obsahovat řádně vyplněný reklamační protokol a originál záručního listu, byl-li součástí zásilky. Pokud záruční list součástí zásilky nebyl, postačí přiložit kopii dokladu o zaplacení (faktury). Reklamační protokol je ke stažení níže zde na našich stránkách. 

 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme reklamované zboží.

 • O průběhu reklamace Vás budeme informovat do tří pracovních dnů.

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuta lhůta delší.

 • Po řádném vyřízení reklamace budete vyzváni k převzetí opraveného zboží, nebo Vám bude zasláno na Vaši adresu.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny Vám bude příslušná platba vrácena převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti.

 • Bude-li reklamace uznána za oprávněnou, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva - např. na finanční částku za poštovné vynaložené pro odeslání směrem k nám. Právo na náhradu nákladů uplatněte co nejdříve po vyřízení uznané reklamace, nejpozději však do jednoho měsíce po skončení 24měsíční či jiné záruční doby.

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Toto je pouze stručný popis postupu při uplatňování práva z vadného plnění, ucelené informace naleznete v reklamačním řádu.

 

Reklamované zboží spolu s dokumenty nám zašlete na adresu:

PROMEDIJEK s.r.o.

Hněvkovského 1377/4

149 00, Praha 4

 

Dokumenty, které je nutno doložit k reklamovanému produktu:

 • Vyplněný reklamační protokol

 • Kopie dokladu o zaplacení zboží ( faktura)

 • Originál záručního listu (pokud byl součástí zakoupeného výrobku)

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

V případě reklamace vyplňte a vytiskněte zde přiložený protokol, který zašlete na korespondenční adresu spolu s reklamovaným produktem a dalšími dokumenty, nezbytnými k provedení reklamace.

Reklamační protokol